ບໍລິຈາກຜ້າປິດປາກ-ດັງ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ 103

ການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດ ແລະ ມີຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອ-ເສຍຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ.

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ເຫັນໄດ້ເຖີງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຂອງການປ້ອງກັນຄວບຄຸມສະກັດກັັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ຕາມນະໂຍບາຍ ລັດຖະບານ, ໂດຍແນວທາງ ແລະ ເຈດຈໍານົງຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ທີ່ຍາມໃດກໍມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງສູງ ທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການ ແບ່ງເບົາພາລະຕໍ່ສັງຄົມ ກໍຄືປະເທດຊາດ.

ໃນວັນທີ່ 26 ມີນາ 2020 ຕ່າງໜ້າໃຫ້ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈີດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງ ອຸປະກອນປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ (ຜ້າອັດປາກ-ດັງ) ໄດ້ມາມອບໃຫ້ໂຮງໝໍ 103 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 8,500,000 ກີບ