ການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ

ການສົ່ງສິນຄ້າທາງມະຫາສະໝຸດຫຼືທາງທະເລເປັນການຂົນສົ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການນິຍົມຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທືນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ສາມາຂົນສົ່ງໄດ້ເທື່ອລະຫຼາຍ ເຊີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສຳສັບສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ການສົ່ງສິນຄ້າທາງທະເລ ຈື່ງຈັດເປັນປະເພດການສົ່ງທີ່ຕົ້ນທຶນໜ່ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຂໍ້ເສຍ ...