STL-24

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຫວຽດ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດລາວເທດດິ້ງລາວມະຫາຊົນ ສຳຫລວດ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງ ລົດໄຟລາວ-ຫວຽດນາມ ໂດຍໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກໂຄງການດັ່ງກ່າວກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວປະມານ 240-270 ກິໂລແມ ...