ເຊື່ອມໂຍງລະບົບລາງລົດໄຟ ຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທີ່ທ່ານາແລ້ງ

ເປີດການເຊື່ອມໂຍງລະບົບລາງມາດຕະຖານ ແລະ ລາງໜຶ່ງແມັດຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເກີດຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ໂດຍສະເພາະລະບົບລາງ ຊຶ່ງເປັນການຂົນສົ່ງທີ່ປະຢັດເວລາ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເກີດໃຫ້ມີການເປ ...

STL-27

ລົງທຶນ 727 ລ້ານໂດລາ ສໍາປະທານໂຄງການ ສ້າງສູນໂລຊິດສະຕິກຄົບວົງຈອນແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວ

ໂຄງການພັດທະນາ ທ່າບົກ ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊີດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ການລົງທືນ ແລະ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ່ 03 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກແມ່ຂອງຣີເວີຊາຍ ນ ...