STL-23

ຂະບວນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນລາວ-ໄທ ໃຫ້ບໍລິການ 4 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້

ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2019 ໄດ້ມີພິທີເປີດແລ່ນຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວແລະລັດຖະບານໄທ ຜ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ 1 ຈາກສະຖານີທ່ານາແລ້ງ -ສະຖານີໜອງຄາຍ ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງ 3.5 ກິໂລແມັດ ໂດຍຊ່ວຍອຳນວນຄວາມສະດວກຕໍ່ການພັດທະນາລະບົບຂົນສົ່ງໂລຈິສຕິກຂ ...