Welcome to Sitthi Logistics

Hotline

ໂທ: +856 21 262 204

Work Time

ເວລາ: 8:00 - 17:00

Standard

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທັນເວລາ

Prevention

ກວດສອບມາດຕະຖານ

Our service

ພວກເຮົາມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງທ່ານກວມເອົາ

STL-07
ຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ

Service

STL-04
ຂົນສົ່ງທາງເຮືອ

Service

ຂົນສົ່ງທາງຍົນ

Service

STL-30
ຂົນສົ່ງທາງບົກ

ບໍລິການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ, ລົດເຊົ່າ, ລົດເໝົາ

STL-47
STL-09
ຈັດການເອກະສານ

ບໍລິການຈັດການເອກະສານສິນຄ້າ ແລະ ເອກະສານຂົນສົ່ງ

STL-11
ສາງສິນຄ້າ

ບໍລິການຝາກສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການສາງໃຫ້ເຊົ່າ

ຂົນສົ່ງວ່ອງໄວ ໃສ່ໃຈບໍລິການ ຮັກສາມາດຖານ ພັດທະນາງານຢືນຢົງ

Speedy Transport, Service-Minded, Standardization and Sustainable Development

ຂໍ້ດີ ແລະ ຈຸດເດັ່ນຂອງເຮົາ

ບໍລິການຈອງຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ໄທ-ລາວ-ຈີນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດກັບບໍລິສັດ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດພາຍໃຕ້ໂຄງການ Laos Logistics Link (LLL)

ມີ 5 ເຂດສຳຄັນໃນຜັງຂອງການພັດທະນາ :

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ພວກເຮົາມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງທ່ານກວມເອົາ

ພັນທະມິດທາງການຄ້າ

ທຸລະກິດໃນເຄືອຂອງ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ

STL-91
STL-92
STL-48
STL-51
STL-49
ສະຖານທີ່

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ

ເບີໂທລະສັບ

ໂທ: +856 21 262 204
ແຟັກ: +856 21 262 205

ອີເມວ

info@sitthilogistics.com
sale@sitthilogistics.com

Shopping Basket