ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ: ຄັງສິນຄ້າ 4 (4) ໜ່ວຍ ທີ່ມີພື້ນທີ່ບັນຈຸສິນຕ້າລວມ 25.795 ຕາແມັດ, ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິສຕິກລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ພັດທະນາສາງອີກ 1 ແຫ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງຄື: ສາງ ແລະ ບ່ອນຈັດເກັບສິນຄ້າ.

NEW
Freight-27
NEW
Freight-30
NEW
Freight-31
NEW
Freight-28
NEW
Freight-29
NEW
Freight-26