ການຂົນສົ່ງລະບົບຕູ້ຄອນເທນເນີ

ເປັນການຂົນສົ່ງໂດຍລະບົບສິນຄ້າທີ່ຈະຂົນສົ່ງໃນຕູ້ ຫຼື ກ່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລ້ວເຮັດການຂົນສົ່ງໂດຍລົດບັນທຸກ ຫຼື ເຄື່ອງບິນໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງໂດຍບໍ່ມີການຍ້າຍສິນຄ້າອອກຈາກຕູ້ລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງທ້ຽວນັ້ນ ເຊີ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສາມາດວ່າງຢູ່ການແຈ້ງໄດ້ ຕູ້ຄອນເທນເນີຈື່ງສາມາດປ້ອງກັນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ເສບຫາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.