STL-29

ມອບຜ້າອັດປາກ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອ COVID-19 ໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ

ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2020 ບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ນຳຜ້າປິດປາກ ຈຳນວນ 10,800 ອັນ ມູນຄ່າ 48,600,000 ກີບ ມອບໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ ເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໄວຣັດ ໂຄວິດ-19 ມອບໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະລາ ແກ້ວວັນທອງ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ສິດທິໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ...