ວິໄສທັດ:

ເປັນເລີດເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານການບໍລິການໂລຈິສຕິກ, ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳໃນການເຊື່ອມໂຍງ ການຄ້າ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ຂອງລາວ ສູ່ສາ​ກົນ.

ພາລະກິດ:

  • ປັບ­ປຸງ​ ແລະ​ ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຈັດການອົງກອນເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິການດ້ານໂລຈີສຕິກທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
  • ພັດ­ທະ­ນາ​ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້​ມີຄວາມສາ­ມາດ ແລະ​​ ມີຈິດສໍານຶກ​ດ້ານການໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
  • ສ້າງໂຄງຂ່າຍ ແລະ ພັນທະມິດທາງການຄ້າ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການຂົນສົ່ງພາຍໃນສູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ ( Multi-Modal Transport)