ກິດຈະກໍາ

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ກັບ ກົມປູກຝັງ

ໃນວັນທີ 07/12/2023 ເວລາ 16:00 ໂມງ, ການແຂ່ງຂັນບານເຕະມິດຕະພາບແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນ ແລະ ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ການແຂ່ງຂັນບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ກັບ ກົມປູກຝັງ...