ສະຖານທີ່

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ

ເບີໂທລະສັບ

ໂທ : +856 21 262 204
ແຟັກ : +856 21 262 205

ເວລາເຮັດວຽກ

ວັນຈັນ - ວັນເສົາ

08:00 - 17:00

ອີເມວ

info@sitthilogistics.com