ລ/ດແຂວງແອັດຊັງພິເສດແອັດຊັງທໍາມະດາກາຊວນອັບເດດວັນທີ
01ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ25,83020,65020,33027/10/2022
02ຜົ້ງສາລີ26,47021,29020,97027/10/2022
03ຫຼວງນໍ້າທາ26,19021,01020,69027/10/2022
04ອຸດົມໄຊ26,31021,13020,81027/10/2022
05ບໍ່ແກ້ວ25,93020,75020,43027/10/2022
06ຫຼວງພະບາງ26,20021,02020,70027/10/2022
07ໄຊຍະບູລີ26,08020,90020,58027/10/2022
08ຫົວພັນ26,23021,05020,73027/10/2022
09ຊຽງຂວາງ26,02020,84020,52027/10/2022
10ວຽງຈັນ25,83020,65020,33027/10/2022
11ບໍລິຄໍາໄຊ25,91020,73020,41027/10/2022
12ຄໍາມ່ວນ25,86020,68020,36027/10/2022
13ສະຫວັນນະເຂດ25,86020,68020,36027/10/2022
14ສາລະວັນ26,04020,86020,54027/10/2022
15ຈໍາປາສັກ25,89020,71020,39027/10/2022
16ເຊກອງ26,04021,86020,53027/10/2022
17ອັດຕະປື26,07020,89020,57027/10/2022
18ໄຊສົມບູນ26,11020,93020,61027/10/2022