STL-17

ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ພັນທະມິດ

ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ພັນທະມິດ ຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ່ 13 ເດຶອນ 5 ປີ 2018 ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ YPL ແລະ PLG ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດຂອງຈີນ ແລະ ສິງຄະໂປ ຢູ່ເມຶອງສົງຈິ້ງ ປະເທດຈີນ, ທ່າບົກຂອງບໍລິສັດ YPL ແລະ PLG ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ນະຄອນ Chongqing ໄປເມືອງ Du ...