ເຊື່ອມໂຍງລະບົບລາງລົດໄຟ ຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທີ່ທ່ານາແລ້ງ

ເປີດການເຊື່ອມໂຍງລະບົບລາງມາດຕະຖານ ແລະ ລາງໜຶ່ງແມັດຈຸດຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເກີດຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ໂດຍສະເພາະລະບົບລາງ ຊຶ່ງເປັນການຂົນສົ່ງທີ່ປະຢັດເວລາ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເກີດໃຫ້ມີການເປ ...