STL-58

ພິທີເຊັນສັນຍາ ການຊື້ – ຂາຍ ຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນ

ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ມີ ພິທີເຊັນສັນຍາ ການຊື້ – ຂາຍ ຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ
ເປັນປະທານພິທີເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໂດຍຜູ້ເຊັນສັນຍາແມ່ນ ທ່ານ ປອ. ສອນເພັດ ອິນທະວົງ, ຫົວຫນ້າກົມ ປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ແລະ ກະຊວງ

ທ່ານ ວຽງຄອນ ສິດທິໄຊ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານ ການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້