ຢູພີເອສໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ໂດຣນສົ່ງສິນຄ້າ

ເມື່ອວັນທີ 1 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ UPS ໄດ້ອອກມາປະກາດວ່າບໍລິສັດໃນເຄືອຄື UPS FlightForwardInc ໄດ້ຜ່ານການຮັບ ຮອງມາດຕະຖານ 135 ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໃຫ້ໂດຣນສາມາດບິນສົ່ງເຄື່ອງລະຫວ່າງໂຮງໝໍໃນເຄືອໄດ້ທົ່ວອາເມລິກາ. FAA (Federal Aviation Administration) ສຳນັກງານ ບໍລິຫານການບ ...