ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

ແມ່ນການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື ການຂົນສົ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວ ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ ເໜາະກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະເທດເປາະບາງ ເຊັ່ນ: ຜັກ,ໝາກໄມ້ ເປັນຕົ້ນ ບໍ່ເໝາະກັບສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ນໍ້າໜັກຫຼາຍ ແລະ ສິນຄ້າລາຄາຖືກ ບໍ່ຮິບຮ້ອນໃນການຂົນສົ່ງ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງກວ່າການຂົນສົ່ງປະເທດອື່ນ.

ຂໍ້ດີ

  • ເສີຍເວລາໃນການເດີນທາງນ້ອຍ.
  • ສາມາດເຂົ້າໄປຮອດທັ່ງທ້ອງຖີ່ນໄກໄດ້.

ຂໍ້ເສຍ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
  • ເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍກວ່າການຂົນສົ່ງທງອື່ນ.
  • ມີອຸປະສັກທາງດິນຟ້າອາກາດ.
Tags: No tags